News & Activities

Triumph Praram5 Trip @Nanontcamping

💕 Triumph Praram5 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสัมผัสกับธรรมชาติ นอนแคมป์ พบปะสังสรรค์ สนุกไปด้วยกันเหมือนพี่น้อง กับ “ทริป หนีร้อน นอนแคมป์ @Nanontcamping” พร้อมสนุกกับกิจกรรมอีกมากมายในทริปนี้ จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมออกเดินทางไปด้วยกันได้ ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562

💰 ค่าใช้จ่ายลงทะเบียน💰 *จำนวนจำกัด
- VIP (เต้นท์ติดแอร์) ท่านละ 2,500 บาท
- พักคู่ (เต้นท์ธรรมดา) ท่านละ 1,500 บาท
- พักเดี่ยว (เต้นท์ธรรมดา) 1,900 บาท

**หมายเหตุ ราคานี้สำหรับลูกค้าไทรอัมพ์ พระราม 5 ลูกค้าทั่วไป เพิ่ม 500 บาท

👉 สิ่งอำนวยความสะดวก
- อาหาร 4 มื้อ
- รถตู้บริการติดตามตลอดทริป
- ที่พัก 1 คืน
- ทีมงานมาแชลนำทาง

📩 สนใจลงทะเบียนได้ที่
TEL : 087-300-6333
LINE : @TriumphPraram5
------------------------------------------------------------------
กำหนดการ "ทริป หนีร้อน นอนแคมป์ @Nanontcamping"

DAY 1 / 22-06-62
7.00 น. ล้อหมุน Triumph Param 5 (น้ำมันเต็มถัง)
10.30 น. เที่ยวชมเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ะลึก
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหาร เรือนธารา
13.30 น. เล่นน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
15.00 น. ถึงที่พัก ณ นนท์ลานกางเต้น พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. เล่นกินกิจกรรม รับของรางวัลจากทางทีมงาน
18.30 น. แคมป์ปิ้ง รับประทานอาหารเย็น (บาบีคิว ซีฟู๊ด)

DAY 2 / 23-06-62
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ที่พัก)
10.30 น. เดินเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว
11.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้าน แพรโฟลทติ้ง
15.30 น. เดินทางถึงศูนย์ Triumph Praram 5 โดยสวัสดิภาพ