News & Activities

5 ข้อควรระวัง ของสายจอดมีอะไรบ้าง??

- แบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ถูกกระตุ้นเป็นระยะ เวลานานๆจะทำให้เสื่อมสภาพ และเป็นสาเหตุให้รถสตาร์ทไม่ติด 

- ยาง

ยางเมื่อไม่ได้นำมาวิ่งบนถนน จะทำให้เนื้อ ยางแข็ง และเป็นอันตรายต่อการใช้งานได้ 

- น้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมัน 

น้ำมันมีโอกาสเน่าเสีย มีผลทำให้ปั๊ม ติ๊กในถังนี้กันเสียได้และเกิดสนิมขึ้นในถังอีกด้วย 

- สีรถ 

หากจอดทิ้งให้โดนแดดหรือฝน อาจทำให้สีซีดลงหรือบางราย อาจขึ้นสนิม 

- โซ่ - สเตอร์ จะทำให้สนิมขึ้น และทำให้ ยางในข้อต่วโซ่เสื่อมสภาพ